‘PAF El Drac Màgic’ els animem a participar del propi coneixement

A la nostra Escola Bressol treballem una sèrie d’activitats i aprenentatges de diferents àrees d’experiència i desenvolupament interrelacionades entre sí, on es contribueix al desenvolupament integral dels infants, acostant-los al món que els envolta dotant de sentit i significat tot allò que aprenen i observen i animant-los a participar activament del propi coneixement.

Massatge Infantil

El massatge infantil és una teràpia d’estimació. Contribueix a enfortir la comunicació, els vincles afectius, el respecte i el coneixement mutu.

Hàbits i Rutines

Les rutines que anem treballant cada dia a l’Escola Bressol permeten als nens i nenes preveure i anticipar accions, desenvolupar hàbits d’autonomia personal i de convivència, i orientar i estructurar-se el temps i l’espai.

Sortides

Els infants de l’aula de P2 (2-3 anys) faran sortides per conèixer el nostre entorn i el nostre barri. Seran sortides a diferents espais adequats a les seves característiques i necessitats partint dels seus interessos.

Música

L’educació musical ajuda l’infant en el desenvolupament de les diferents aptituds cognitives, estètiques i afectives que contribueixen a crear la seva personalitat de manera global. La música ajuda a estimular la memòria, l’atenció, la creativitat i el sentit crític. Així com també, afavoreix l’aprenentatge de diferents àrees com el llenguatge verbal, matemàtic, descoberta d’un mateix i del seu entorn i de la seva cultura.

Anglès

Els infants de P1 comencen a introduir-se en una nova llengua com és l’anglès. Les sessions d’anglès que proposem per aquestes edats a la nostra Escola Bressol són molt lúdiques i senzilles. L’objectiu és que els nens i nenes es familiaritzin amb els sons de la llengua anglesa i que relacionin aquesta nova llengua amb un moment de joc, de diversió i de lleure.

Psicomotricitat

Els infants en aquestes primeres edats inicien la descoberta d’ells mateixos i del món que els envolta. La psicomotricitat fa que els nens i nenes utilitzin el seu cos i experimentin totes les seves possibilitats de moviment, gaudeixin d’objectes i materials diversos, estructurin les accions en el temps…

Tallers

Al llarg de l’últim trimestre fem diferents tallers manipulatius i d’experimentació amb els grups de P1 i P2 on els infants posen en joc els seus sentits: tacte, vista, olfacte, oïda i gust. L’objectiu principal d’aquests tallers és gaudir de la pròpia experimentació i exploració mitjançant els seus sentits.

Festes Tradicionals

En la nostra Escola Bressol treballem totes les festes tradicionals de la cultura catalana com: la Castanyada, el Caga tió, el Carnestoltes, Sant Jordi, Sant Joan…etc. Mitjançant totes aquestes festes l’infant es va introduint poc a poc en les diferents tradicions de la nostra cultura.

Jocs i Experimentació

El joc i l’experimentació és la base de l’aprenentatge en aquestes primeres edats. El joc és una funció fonamental en la vida de l’infant, ajuda al seu desenvolupament motor, afectiu i social, contribueix a la construcció de nous aprenentatges, i afavoreix la creativitat i la imaginació.

Panera dels tresors

És una proposta de joc dirigida a infants de 6 a 12 mesos. És una activitat d’exploració i descoberta. Consisteix en omplir una panera de vímet amb objectes d’ús quotidià de diferents materials, escollits amb la finalitat de proporcionar al nen/a estímuls i experimentacions amb els seus sentits: vista, tacte, gust, oïda i olfacte.

Joc Heurístic

El joc heurístic és una activitat de joc, de descoberta i exploració dels objectes, destinada a infants entre 12 i 24 mesos. Contribueix a estructurar el pensament, el llenguatge, la relació personal i les seves accions.
L’objectiu d’aquest joc és descobrir què es pot fer amb els objectes que tenen al seu abast: tapar-destapar, ficar-treure, omplir-buidar, fer-los rodolar, apilar, encaixar…

Joc Simbòlic

El joc simbòlic representa la vida de l’adult vist des dels ulls dels infants. Permet posar en joc els primers recursos relacionats amb aquelles habilitats socials que ens ajuden quan creixem a relacionar-nos amb els altres infants i amb els adults. Ajuda tant al llenguatge com a la socialització de l’infant.

Jocs de Falda

Són jocs que afavoreixen els intercanvis afectius i corporals amb la persona educadora. Són jocs molt coneguts i tradicionals com “Arri, arri tatanet”, “Ralet, ralet” o “Ballmanetes”.