QUÈ OFERIM

L’Escola Bressol PAF EL DRAC MÀGIC ofereix tot un seguit de serveis per a garantir una escola de qualitat.

ACOLLIDA

L’escola posa a l’abast de les famílies un servei d’acolliment per aquells nens i nenes que ho necessitin sempre i quan hi hagi quòrum.

MENJADOR ESCOLAR

Hi ha servei de menjador amb cuina pròpia. La nostra cuinera elabora els àpats dels infants adaptant-los a les seves necessitats. Els menús estan elaborats per un especialista i les matèries primes són de primera qualitat. Des de l’escola portem un exhaustiu control sanitari en la preparació dels àpats i en la neteja de la cuina i el menjador. PAF EL DRAC MÀGIC, té contractat un servei de control i assessoria en matèria alimentaria per un laboratori agroalimentari de Barcelona.

ATENCIÓ PSICOPEDAGÒGICA

L’Escola disposa d’un servei d’atenció psicopedagògica. S’observa i es valora l’evolució en les diferents àrees del desenvolupament del nens i nenes. A més d’emetre informes sobre l’evolució de cada infant a l’escola, també s’informa i es dóna assessorament a les famílies sobre aquells aspectes que poden preocupar o crear certs neguits relacionats amb el desenvolupament i amb l’educació en general.

ESCOLA DE PARES I MARES

És important donar suport i respostes a diferents inquietuds i interrogants que molt sovint surten en aquestes primeres edats. En l’Escola de pares i mares fem xerrades informatives al llarg de tot el curs sobre els diferents aspectes que més sovint preocupen a les famílies relacionats amb el desenvolupament i l’educació de l’infant.

SERVEI DE PEDIATRIA

Estem adherits al servei pediàtric de telemedicina connectat a urgències de l’Hospital de Nens de Barcelona i Hospitals NISA. Mitjançant aquest servei es vol donar resposta a les diferents urgències pediàtriques que poden sorgir amb els infants a l’escola, així com també, un assessorament sanitari a les persones educadores i a les famílies.

TIQUETS ESCOLA INFANTIL

La nostra Escola Bressol està afiliada a les empreses Edenred España, Cheque Gourmet, S.A., i Sodexo. Es tracta d’un mitjà que permet conciliar l’activitat laboral amb la vida familiar a través dels ajuts econòmics que proporcionen algunes empreses. En la nostra escola es permet el pagament parcial o total amb aquestes ajudes econòmiques que diferents empreses donen als seus treballadors.

HORARIS DE L'ESCOLA

Aquests són els horaris de la nostra Escola Bressol*

MATÍ

Entrada de 9:00 a 9:15

Sortida a les 12:30

TARDA

Entrada de 15:00 a 15:15

Sortida a les 16:45 o 17:00

MENJADOR I MIGDIA

De 12:30 a 15:00

Servei d'acolliment

MATÍ

De 8:00 a 9:00

TARDA

De 17:00 a 18:00

* A causa del Covid-19 les entrades i sortides poden patir alguna modificació.

COM FUNCIONEM

Per mantenir una estreta i bona relació amb les famílies, la nostra Escola Bressol s’ha plantejat les següents vies:

ENTREVISTA D’INFORMACIÓ

La primera vegada que les famílies tenen contacte amb l’Escola Bressol sol ser en l’entrevista informativa. Amb cita prèvia, ensenyem les instal·lacions, expliquem com funcionem, la nostra metodologia i la nostra filosofia; així com també, aquells aspectes més generals com els horaris, els menús, el calendari…

COMUNICACIÓ DIÀRIA

Aquesta comunicació diària que reben les famílies per part de l’Escola Bressol, és per una banda, una comunicació per escrit mitjançant l’agenda escolar on s’anoten les observacions de la persona educadora (aspectes fisiològics, comportament de l’infant allò que ha treballat a l’aula aquell dia…etc.). I per altra banda, el que anomenem “fer porta”: les educadores parlen amb les famílies d’alguna anècdota del dia, de si l’han de felicitar, si ha passat alguna cosa important…

ENTREVISTES INDIVIDUALS

Fem entrevistes individuals amb les famílies per tal de garantir la comunicación en el seguiment del desenvolupament global de l’infant i que des de l’escola hem anat observant al llarg d’aquests mesos.

PAUTES D’ACTUACIÓ CONJUNTA

Cada trimestre fem un informe escrit avaluant el desenvolupament de l’infant en les diferents àrees. Per nosaltres és important que les famílies coneguin com evolucionen els seus fills/es en els diferents aspectes del desenvolupament, com aprenen i com es troben a l’Escola Bressol.

XERRADES INFORMATIVES AMB LES FAMILIES

La nostra Escola Bressol proposa cada trimestre una xerrada amb les famílies sobre aquells temes que detectem provoquen certs neguits o inquietuds o que poden ser del seu interés relacionats amb el desenvolupament de l’infant o de l’educació.

FESTES DE PORTES OBERTES

La nostra Escola Bressol obre les portes dues vegades a l’any perquè les famílies participin de les diferents festes que fem a l’escola.

Una és la celebració del Carnestoltes i l’altra la festa de fi de curs.